Digitala arbetsplatser för en lite enklare vardag

Händer på en laptops tangentbord

Fjärrskrivbord och managerade arbetsplatser

Att se till att alla i organisationen kan arbeta på ett effektivt sätt och att all data hanteras i enlighet med de behov och krav som ställs på verksamheten (både internt och externt) kan vara en utmaning. Med våra tjänster för digitala arbetsplatser ser du till att dina medarbetare får flexibla arbetsplatser som uppfyller era krav för säkerhet, kapacitet, prestanda - utan att du behöver lägga din tid på avancerade IT-uppgifter.Cloudplace är våra färdigpaketerade tjänster där du väljer mellan virtuella eller managerade arbetsplatser och olika anpassningar för lagring och hantering. Vilken lösning som passar dig och din verksamhet beror på vilken typ av arbete ni utför, hur stor del av er IT ni vill hantera själva och andra krav som ställs på er gällande säkerhet exempelvis.

Managerade arbetsplatser
– lokalt, i molnet eller både och

Våra lösningar för managerade arbetsplatser passar dig som vill ha hjälp med hanteringen av digitala arbetsplatser på ett lokalt nätverk. Det ger dig en IT-miljö med ett enkelt gränssnitt där du enbart behöver lägga upp nya användare och tilldela program - medan vi sköter resten. • Cloudplace Managed Desktop (mDesktop) är vår paketlösning som passar för verksamheter som är i behov av en mix av molntjänster och lokala resurser och applikationer. 
 • Cloudplace Cloud Desktop (cDesktop) passar verksamheter som enbart är i behov av molntjänster.

Fjärrskrivbord 
– jobba hur och var ni vill

Med fjärrskrivbord kan du och dina medarbetare jobba hur, var och när ni vill utan att tumma på varken säkerhet eller effektivitet. Fördelen med fjärrskrivbord är att allt lagras och administreras centralt istället för hos den enskilda medarbetaren.


 • Cloudplace Remote Desktop (rDesktop) passar verksamheter med likformiga flöden, processer och arbetssätt och höga krav på säkerhet.
 • Cloudplace Virtual Desktop (vDesktop) passar dig med större behov av att skräddarsy arbetsplatsen i form av exempelvis kapacitet och programvara.

Våra Cloudplace-tjänster

 • mDesktop

  Förenkla vardagen med managerade arbetsplatser

  Managerade digitala arbetsplatser för dig som behöver kopplingar antingen till molntjänster, lokala resurser och applikationer eller en mix.

  Mer om mDesktop
 • cDesktop

  Jobba där det passar med molnbaserade arbetsplatser

  För dig som behöver en strukturerad hantering av dina arbetsplatser och enbart använder molntjänster.

  Mer om cDesktop
 • rDesktop

  Strömlinjeforma verksamheten med fjärrskrivbord

  Fjärrskrivbord där allt lagras på den centrala servern medan endast skärmbilden överförs till medarbetarnas egna datorer.

  Mer om rDesktop
 • vDesktop

  Få hybridarbetet att funka med flexibla fjärrskrivbord

  Fjärrskrivbord som ger dina medarbetare en egen virtuell persondator. Det ger flexibilitet och prestanda – och hög kontroll.

  Mer om vDesktop

Så här tar vi oss an ditt IT-projekt

 • Utforskande

  • Genomlysning av nuvarande IT-lösning och behov

  • Krav och målbild

 • Förarbete

  • Uppsättning av projektgrupp
  EPM & kund

  • Framtagande av projekt- och tidplan

 • Genomförande

  • Uppsättning

  • Acceptanser

  • Driftsättning

 • Slutförande

  • Driftöverlämning

  • Projektgodkännande

  • Start av samverkansmodell

Förbättra din verksamhet med smartare IT

Vill du veta mer om hur våra tjänster kan passas in i, och effektivisera din verksamhet? Vi finns här och svarar gärna på dina frågor.

Jag vill veta mer
 • Övriga tjänster

  Övriga tjänster

  Utöver våra huvudtjänster har vi en mängd övriga konsult- och tekniska tjänster inom IT.

  Se mer om Övriga tjänster
 • DevOps

  DevOps-tjänster för utveckling utan avbrott

  Se till att din verksamhets digitala lösningar är stabila och kan uppdateras sömlöst utan avbrott. Med våra DevOps-tjänster effektiviserar och säkrar du hela kedjan från produktion till leverans.

  Se mer om DevOps
 • IT-infrastruktur

  Skalbar IT-infrastruktur med bas i Sverige

  Säkra verksamhetens IT-drift med skalbar infrastruktur och privat molnlösning. Med flera moderna serverhallar i Sverige, trippla fibernät och backup en gång i timmen får du den mest robusta lösningen på marknaden.

  Se mer om IT-infrastruktur
Mina sidor

Gör dina IT-tjänster ännu smartare

Med Mina sidor kan du hantera de vanligaste ärendena själv (om du vill). Det ger bättre överblick, minskade löpande kostnader och högre servicenivå eftersom våra tekniker får mer tid att fokusera på de ärenden där deras kompetens gör mest nytta.

I portalen har vi samlat och automatiserat vanliga procedurer – som hantering av användare, behörigheter och ärenden, inköp av hård- och mjukvara – så din IT blir så effektiv som möjligt.

Boka demoMina sidor – Så funkar det

“Styrkorna med EPM:s produkter och tjänster är att de har en bra helhetslösning. De hade en bra plan vid migreringen, var noggranna och var ute i god tid”

Pia Netteryd, Chef Verksamhetsstöd, TCO
Se våra kundcase