Skalbar IT-infrastruktur med bas i Sverige

kvinna som arbetar med IT, sladdar i förgrunden kvinna i bakgrunden

IT-kapacitet som växer i takt med företaget

Våra infrastrukturtjänster ligger till grund för hela vårt erbjudande. Med datorhallar i Sverige, service och support med hög teknisk kompetens och moderna molnlösningar kan vi erbjuda IT som kan förbättra dina arbetsflöden.

Genom att outsourca din IT-infrastruktur till oss slipper du hålla koll på komplex administration och maskinvara, samtidigt som du får en kostnadseffektiv och leveranssäker lösning. Dessutom gör det din verksamhet mer snabbrörlig eftersom din IT-infrastruktur enkelt kan utökas utan att du behöver fixa ny hårdvara eller anställa fler folk.

Gröna hallar i Sverige

Våra datorhallar är gröna och ligger i Sverige vilket gör att vi kan ge dig en säker lösning som möter lagkraven för GDPR och som är hållbar tack vare miljöanpassad energiförsörjning. Vår serverkapacitet är hög och kan snabbt skalas upp eller ned när behoven ändras. Din data lagras smart och tryggt i dedikerade virtuella servrar som skyddas med högsta fysiska säkerhet i form av skalskydd och redundant brandskydd.

Våra datorhallar finns på olika geografiska platser och säkras upp med trippla fibernät. Din data speglas och backas upp frekvent (var 60 min) i tre led vilket minimerar risken för att viktigt material och arbetstid förloras.

Privat, publikt eller hybridmoln

Hos oss kan du väljer den molnlösning som passar dina säkerhetskrav och behov bäst – privat, publikt eller en hybridlösning.

Backup i världsklass

Vår hostingmiljö håller högsta kvalitet med avancerade redundanta system, spegling och backup i flera led, på olika geografiska platser.

Betala bara för det du behöver

Med outsourcade IT-lösningar finns resurserna tillgängliga när behovet uppstår och kapaciteten kan utökas eller minskas direkt.

Få koll på din IT med Mina sidor

Med vår kundportal Mina sidor får du som kund bättre överblick över dina tjänster och möjlighet att sköta vissa saker själv. Du kan exempelvis hantera användare och behörigheter, fixa nya lösenord och beställa färdiginstallerade datorer med ett fåtal knapptryckningar – du slipper med andra ord spendera tid och pengar på samtal till supporten när det egentligen inte behövs.

Så kommer vi igång

För många av våra kunder fungerar vi som en komplett IT-avdelning och sköter allt som kan vara krångligt med IT (tänk serverhosting, nätverk, kommunikation, drift och support och mycket annat). Eller, så kan vi ta hand om enstaka saker som att stötta upp din befintliga IT-avdelning med extra resurser eller ansvara för specifika delar.

Eftersom vi vill att våra IT-tjänster ska skapa mesta möjliga värde för dig och din verksamhet går vi alltid igenom vilka behov som finns, för att se hur vi kan stödja er på bästa sätt. 

Förutom den kontinuerliga driften och supporten ser vi även över dina tjänster och vårt samarbete en gång i kvartalet för att säkerställa att du som kund får ut så mycket som möjligt av det vi erbjuder.

Lösningar inom IT-infrastruktur

 • VPS

  Dedikerade virtuella servrar

  Få skräddarsydd lagring och drift med en egen server. Hos oss vilar din data i ett säkert datacenter på en redundant plattform med högsta möjliga tillgänglighet.

  Mer om VPS
 • IT-drift

  IT-drift för en arbetsvardag utan avbrott

  Vi tar hand om din IT-miljö så din verksamhet flyter på (och så att du kan fokusera på annat).

  Mer om IT-drift

Så här tar vi oss an ditt IT-projekt

 • Utforskande

  • Genomlysning av nuvarande IT-lösning och behov

  • Krav och målbild

 • Förarbete

  • Uppsättning av projektgrupp 
  EPM & kund

  • Framtagande av projekt- och tidplan

 • Genomförande

  • Uppsättning

  • Acceptanser

  • Driftsättning

 • Slutförande

  • Driftöverlämning

  • Projektgodkännande

  • Start av samverkansmodell

Förbättra din verksamhet med smartare IT

Vill du veta mer om hur våra tjänster kan passas in i, och effektivisera din verksamhet? Vi finns här och svarar gärna på dina frågor.

Jag vill veta mer
 • DevOps

  DevOps-tjänster för utveckling utan avbrott

  Se till att din verksamhets digitala lösningar är stabila och kan uppdateras sömlöst utan avbrott. Med våra DevOps-tjänster effektiviserar och säkrar du hela kedjan från produktion till leverans.

  Se mer om DevOps
 • IT-tjänster

  IT-tjänster som backar upp er mot era mål

  Utöver våra huvudtjänster har vi en mängd övriga konsulttjänster och tekniska tjänster inom IT. Se alla våra IT-tjänster här.

  Se mer om IT-tjänster
 • Cloudplace®

  Digitala arbetsplatser för en lite enklare vardag

  Ge dina medarbetare GDPR-säkrade och automatiserade arbetsplatser. Beroende på din verksamhets säkerhetskrav och arbetssätt kan du välja mellan publik, privat eller hybrid molnlösning.

  Se mer om Cloudplace®
Mina sidor

Gör dina IT-tjänster ännu smartare

Med Mina sidor kan du hantera de vanligaste ärendena själv (om du vill). Det ger bättre överblick, minskade löpande kostnader och högre servicenivå eftersom våra tekniker får mer tid att fokusera på de ärenden där deras kompetens gör mest nytta.

I portalen har vi samlat och automatiserat vanliga procedurer – som hantering av användare, behörigheter och ärenden, inköp av hård- och mjukvara – så din IT blir så effektiv som möjligt.

Boka demoMina sidor – Så funkar det

“Styrkorna med EPM:s produkter och tjänster är att de har en bra helhetslösning. De hade en bra plan vid migreringen, var noggranna och var ute i god tid”

Pia Netteryd, Chef Verksamhetsstöd, TCO
Se våra kundcase