Kundcase

Våra kunder berättar

EPM Data har 100-tals kunder bland små och medelstora företag, organisationer och myndigheter med fokus i Stockholmsregionen. Våra kunder kännetecknas av höga krav på säkerhet, sekretess och tillgänglighet. En stor andel av våra kunder har stannat kvar hos oss under mycket lång tid. Vi ser detta som ett bevis på vårt goda samarbete med våra kunder och hög kundnöjdhet.