Heltäckande IT-tjänster för våra kunders olika behov

Genom åren har vi utvecklat tjänster för våra kunders varierande behov inom IT-området. Idag har vi en lång lista av tjänsteomrråden som vi arbetar med. Nedan presenteras en del av våra viktigaste tjänsteområden.

Infrastructure As A Service (IAAS)

Vår hostingmiljö håller högsta kvalitet med avancerade redundanta system, spegling och backup i tre led på olika geografiska platser.

Vi producerar infrastruktur i form av dedicerade virtuella servrar. Vår hostingmiljö håller högsta kvalitet med avancerade redundanta system, spegling och backup i tre led på olika geografiska platser. 

Vår infrastruktur finns i säkra och gröna datorhallar i Stockholm med högsta fysiska säkerhet i form av skalskydd, redundant brandskydd, redundant och miljöanpassad elförsörjning.

I alla våra tjänster ingår alltid backup i två led med s.k. snapshots-teknologi och spegling till separat datorhall. Som tillval finns arkivbackup för långtidslagring. Sammantaget erbjuder vi en av marknadens säkraste backup-lösningar.

För de kunder som av olika skäl fortfarande har fysisk utrustning erbjuder vi Co-location i våra säkra datorhallar.

Våra infrastrukturtjänster finns även som en viktig del i våra övriga tjänster så som ”Desktop och applikation as a service” och våra hybrida lösningar med integration mot publika molntjänster så som Office 365.

Publika molntjänster

Vi underlättar användning och administration av publika molntjänster genom våra system som är tätt integrerade med ett antal olika publika molntjänster.

Våra tjänster så som ”EPM Cloudplace” och ”EPM Workplace” är helintegrerade med Microsoft publika molntjänst, Office 365. Våra kunder kan på ett enkelt och användarvänligt sätt själva administrera användare och applikation i Office 365 via vårt webbaserade verktyg i ”Mina sidor”

Vi hjälper våra kunder att använda resurser i en Azure-lösning på ett enkelt sätt. Oftast handlar det om en hybridlösning där vissa resurskrävande servrar installeras i Azure-miljö för att hantera belastningstoppar. Men det handlar också om att använda Azure AD och övriga verktyg i Azure-lösningen för den dagliga driften.

Vårt webbaserade administrationsverktyg (Mina sidor) kan användas även för integration av en lokal miljö med Googles molnbaserade samarbetsverktyg Google Workspace. Du kan på ett enkelt sätt administrera användare och behörigheter för Googles tjänster så som Gmail, Kalender, Drive och andra bastjänster i Workspace.

För de kunder som har behov av arkiv-backup som måste sparas under längre tid kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar via Amazons backup-tjänster.

Våra kunder kan administrera både sin lokala miljö och den molnbaserade miljön genom vår kundwebb (Mina sidor).

Device management

En strukturerad hantering av samtliga klienter i en IT-miljö är grunden för en fungerande drift. Vi har arbetat länge med kraftfulla verktyg och rutiner för att få en effektiv hantering av så väl PC och Mac arbetsstationer till mobiltelefoner och surfplattor.

Managed desktop innebär en enkel och automatiserad hantering av installationer, drift och underhåll av samtliga arbetsstationer i nätverket. Vi använder kraftfulla verktyg för installation och paketering av operativsystem och applikationer.

En mycket kostnadseffektiv lösning för hantering av arbetsstationer.

Mobiltelefoner (smartphones) och surfplattor är datorer med värdefullt innehåll som också behöver hanteras på ett både kostnadseffektivt och säkert sätt.

Tjänsten Enterprise Mobility Management som inkluderar Mobile Device Management (MDM) medger en central hantering av installationer och underhåll av samtliga arbetsrelaterade ”Appar” i en smartphone eller surfplatta. Central kontroll av säkerhetsinställningar, krypteringar och uppdateringar ger en enklare och säkrare hantering av mobila klienter.

Nyckeln till en kostnadseffektiv och enkel hantering av klientdatorer i nätverket är en homogen maskinpark. Vi certifierar datormodeller för våra kunder.

Certifieringen garanterar en fungerande och enhetlig maskinpark som förenklar drift och underhåll av klienterna. Dessutom får vi en mycket enkel inköps och installationsprocess som sparar både tid och pengar för våra kunder.

EPM har ett nära samarbete med några av marknadens ledande printerleverantörer. Vi kan erbjuda kostnadseffektiva och smidiga printerlösningar som passar er verksamhet. Vi ser till att printerfunktionen fungerar bra i nätverket och integreras med de säkerhetslösningar som finns i nätverket.

Vi har automatiska rutiner för hantering av installationer och drift och underhåll av samtliga klienter i nätverket.

Drift och supporttjänster

Vi erbjuder väl utvecklade system och rutiner för alla de problem som du kan råka ut för i din dagliga IT-användning. Eftersom vi håller oss ajour med den senaste teknikutvecklingen kan vi hjälpa dig med nya tekniker såsom molnbaserad desktop och automatiserad och centraliserad deployment.

Vårt mål med underhåll av kundens nätverksinfrastruktur är att skapa rutiner som minimerar behovet av support och ”brandsläckningar”. Vi arbetar idag med några av marknadens mest avancerade system för underhåll av datornätverk. Allt från central hantering av programdistribution, automatisk hantering av system och programuppdateringar till avancerade system för backup och återläsning-tester är viktiga delar av våra underhållsrutiner.

Proaktiv övervakning utgör en viktig del av våra drifttjänster. Dygnet runt året runt utför EPM övervakning av våra kunders viktigaste funktioner i förebyggande syfte från vår driftcentral.

Tack vare denna övervakning får vi möjlighet att agera redan innan problem uppstår, vilket sparar både tid och pengar för våra kunder genom att kostsamma avbrott kan undvikas.

Vi erbjuder ett komplett utbud av supportrelaterade tjänster till små och medelstora företag och organisationer. Hos oss får du alltid direktkontakt med en kvalificerad konsult som kan hjälpa dig med ditt problem utan att behöva hänvisa dig vidare. Vår helpdesk bemannas av samma erfarna och gediget utbildade medarbetare som genomför avancerade konsultuppdrag ute hos kunder.

Det går alltid att komma i kontakt med vår support per telefon och e-post, eller via vårt egenutvecklade ärendehanteringssystem på webben. Med ärendehanteringssystemet kan du även följa ett ärende från att det anmäls till att det avslutas, och du får en rapport om vad som gjorts. Ärenden som anmäls under ordinarie öppettid behandlas inom avtalad maximal tid. Utanför ordinarie arbetstid erbjuder vi jourberedskap dygnet runt.

Vår helpdesk har möjlighet att hjälpa dig på distans genom att via fjärrstyrning tillfälligt “ta över” din dator. På så sätt löser vi inte bara problemet åt dig, utan kan även visa dig hur du ska göra. Om vi inte kan koppla upp oss mot din dator bokar vi i stället ett besök med en av våra tekniker på plats hos dig.

Kraven på tillgänglighet till mail, webb och andra känsliga verksamhetssystem ökar. Dessutom har vi många kunder som har verksamhet på kvällar och helger. Därför har EPM jourberedskap dygnet runt årets alla dagar. Våra jourtekniker övervakar dina känsliga system, och felsöker och åtgärdar vid behov.

Vår jourberedskapstjänst garanterar tillgänglighet till kvalificerade tekniker utanför kontorstid. Vi tar hand om dina system dygnet runt så att du kan koppla av och tänka på annat.

I de fall du har ett återkommande behov av en konsult på plats så erbjuder vi bemanning, på heltid eller deltid. Detta kan vara intressant för större företag och organisationer som regelbundet behöver användarsupport och underhåll av såväl arbetsstationer som centrala system.

En stabil IT-miljö i ett väl fungerande nätverk kräver en effektiv och genomtänkt driftlösning. En sådan behöver dock inte behöver vara dyr. Tack vare modern teknik, automatiserade rutiner och kompetenta medarbetare kan vi erbjuda både konkurrenskraftiga och kundanpassade driftlösningar av hög kvalitet.

Kommunikation

Design av komplexa IT-nätverk är ännu ett av våra specialområden. Det kan t.ex. handla om att skapa en konstant och tillförlitlig uppkoppling mellan lokalkontor och huvudkontor, eller fasta förbindelser av kritisk karaktär till exempelvis samarbetspartners. I detta arbete ingår saker som säkerhet och brandväggar, direktuppkoppling mellan kontor, internetanslutningar, logisk separation av nätverk, installation av stora trådlösa nät och mycket mer.

EPM Data är en Internet Service Provider. Genom säkra och redundanta förbindelser till Internet erbjuder vi våra kunder en pålitlig Internetanslutning som är övervakad med samma säkra övervakningsrutiner som våra övriga tjänster.

EPM Data erbjuder fiberanslutningar till våra datacenter via samarbete med de stora distributörer av fasta förbindelser i både Stockholm och övriga Sverige. Med en fiberanslutning till våra datacenter garanterar vi samma säkra och snabba förbindelse som i det lokala nätverket.

Vi erbjuder även WAN-förbindelse till hela Sverige och även utlandet. Genom WAN-förbindelser kan vi koppla ihop flera lokal kontor till huvudkontoret och skapa samma IT-miljö och tillgänglighet för lokalkontoren.

Kravet på en säker brandvägg ökar i takt med ökande användning av molntjänster. EPM erbjuder olika typer brandväggar som tjänst till våra kunder. Från vanliga portfiltererande brandväggar till de mest avancerade brandväggar i marknaden för kunder som ställer väldigt höga krav på säkerheten.

Vi erbjuder nätverksutrustning så som trådlösa accesspunkter och switchar med mera som tjänst till våra kunder. Vi arbetar med de stora leverantörerna i marknaden och erbjuder alltid certifierad och testad utrustning som passar till övriga IT-miljön.

Vi är Cisco Select Partner och har certifierade konsulter inom Ciscos kommunikations- och säkerhetslösningar. Det betyder att vi kan säkra upp ditt nätverks skalskydd med marknadens bästa brandväggar, sätta upp säkra förbindelser till andra kontor eller installera intrångsdetektion och innehållsfilter.

IT-säkerhet

EPM vänder sig till företag och organisationer som har stränga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och kundservice.

Vi erbjuder marknadens säkraste brandväggar från Cisco som tjänst både i form av virtuella brandväggar hostade i våra datorhallar eller i form av fysiska brandväggar som vi placerar på kundens huvudkontor eller lokalkontoren.

Vi erbjuder en mycket kraftfull spamfiltrering (mot oönskad e-post) för de kunder som har maillösningar On-premise (egen server) eller vill komplettera spamskyddet på sina molnbaserade maillösningar.

 

Våra konsulter genomför säkerhetsrevisioner av våra kunders IT-miljöer årligen. Vid våra säkerhetsrevisioner kontrollerar vi 100-tals punkter i IT-miljön. Det en besiktning av hela IT-miljön som resulterar i en detaljerad rapport över säkerhetsläget. En mycket uppskattad åtgärd som resulterar i ökad säkerhet och bättre dokumentation av IT-miljön.

Installation, Uppgradering och uppdatering av antivirusprogram både för servrar och desktop ingår alltid i våra åtaganden. Våra övervakningssystem hanterar övervakning av antivirusuppdateringar och larmar när antivirusprogrammet upptäcker virus eller försök till intrång i våra kunders system.

För att få högsta möjliga säkerhet på distansarbete är alla våra lösningar som medger access utanför kontoret är säkrade med s.k. Dubbelautentiseringslösningar. Det innebär att accessen säkras med system som påminner om Mobilt BankID.

Vi erbjuder olika typer av VPN-lösningar för både distansanvändning och att koppla samman lokalkontor. Vi jobbar med de ledande produkterna på marknaden från bl.a. Cisco och Microsoft.

Vårt erbjudande innefattar alla typer av moderna IT-driftlösningar. Det kan t.ex. gälla uthyrning av serverkapacitet såsom dedicerade och virtuella servrar i våra moderna datorhallar eller att ta hand om hela ditt företags

Konsulttjänster

EPM vänder sig till företag och organisationer som har stränga krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och kundservice.

I de fall du har ett återkommande behov av en konsult på plats så erbjuder vi bemanning, på heltid eller deltid. Detta kan vara intressant för större företag och organisationer som regelbundet behöver användarsupport och underhåll av såväl arbetsstationer som centrala system.

Våra konsulter genomför säkerhetsrevisioner av våra kunders IT-miljöer årligen. Vid våra säkerhetsrevisioner kontrollerar vi 100-tals punkter i IT-miljön. Det en besiktning av hela IT-miljön som resulterar i en detaljerad rapport över säkerhetsläget. En mycket uppskattad åtgärd som resulterar i ökad säkerhet och bättre dokumentation av IT-miljön.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen har inneburit en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Vi erbjuder våra kunder både kurser och konsultation gällande GDPR-anpassning. Vi kartlägger GDPR-mognaden och föreslår förbättringsåtgärder.

Med 25 års erfarenhet i branschen kan vi påstå att vi har lång erfarenhet av IT-lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Våra konsulter kan hjälpa er med att välja IT-lösningar som täcker era behov och hjälper er att effektivisera verksamheten.

Vårt erbjudande innefattar alla typer av moderna IT-driftlösningar. Det kan t.ex. gälla uthyrning av serverkapacitet såsom dedicerade och virtuella servrar i våra moderna datorhallar eller att ta hand om hela ditt företags

NÅGRA FRÅGOR?

Välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret om du har frågor kring våra tjänster.