Proaktiv sårbarhetsskanning

Proaktiv sårbarhetsskanning

David Brindefalk25 maj 2023 1 min lästid

Nu lanserar EPM nya tjänster för proaktiv sårbarhetsskanning inom informationssäkerhet! Tjänsten genomför dagliga skanningar av kundens nätverk med fokus på tre områden; nätverkssäkerhet, webbsäkerhet och molnsäkerhet. Skanningarna utgår från en kontinuerligt uppdaterad databas med 100.000-tals kända sårbarheter mot vilka kundens system testas. Om ett säkerhetsproblem upptäcks så larmas EPM:s säkerhetsteam som i sin tur beslutar om vidare åtgärder.

Tjänsten riktar sig särskilt till de säkerhetsmedvetna kunder som har system exponerade mot internet eller vill arbeta proaktivt med informationssäkerhet.

secNet

Proaktiv sårbarhetsskanning av nätverksanslutna enheter som brandväggar, servrar, klienter och annan nätverksutrustning. Med secNet skickas dagliga rapporter till EPM:s säkerhetsteam som bedömer sårbarheter och initierar åtgärder. Säkerhetsteamet övervakar även säkerhetsbulletiner (CVE) för att identifiera eventuella hot mot kundens miljö. Kunden får också tillgång till en kundportal där hen själv kan övervaka status för sina system. Rapporter med aktuell säkerhetsstatus skickas till kund enligt överenskommelse.

secWeb

Proaktiv sårbarhetsskanning av webbservrar och API:er. Med den här tjänsten skickas dagliga rapporter till EPM:s säkerhetsteam som bedömer sårbarheter och initierar åtgärder. Säkerhetsteamet övervakar även säkerhetsbulletiner (CVE) för att identifiera eventuella hot mot kundens miljö. Kunden får också tillgång till en kundportal där hen själv kan övervaka status för sina system. Rapporter med aktuell säkerhetsstatus skickas till kund enligt överenskommelse.

secCloud

Proaktiv sårbarhetsskanning av molntjänster som Microsoft Azure, Google Cloud och Amazon Web Services. Med den här tjänsten skickas dagliga rapporter till EPM:s säkerhetsteam som bedömer sårbarheter och initierar åtgärder. Säkerhetsteamet övervakar även säkerhetsbulletiner (CVE) för att identifiera eventuella hot mot kundens miljö. Kunden får också tillgång till en kundportal där hen själv kan övervaka status för sina system. Rapporter med aktuell säkerhetsstatus skickas till kund enligt överenskommelse.

secServer

Proaktiv sårbarhetsskanning av kundens servrar. Dagliga rapporter skickas till EPM:s säkerhetsteam som bedömer sårbarheter och initierar åtgärder. Säkerhetsteamet övervakar även säkerhetsbulletiner (CVE) för att identifiera eventuella hos mot kundens miljö. Kunden får också tillgång till en kundportal där hen själv kan övervaka status för sina system. Rapporter med aktuell säkerhetsstatus skickas till kund enligt överenskommelse.

Förutom sårbarhetsskanning och hantering av larm ingår även säkerhetsloggning av servern till en central databas.

Vill du veta mer EPM? Kontakta oss här!