Nu är vår miljöcertifiering på plats!

Nu är vår miljöcertifiering på plats!

David Brindefalk15 september 2023 1 min lästid

Vi vill gärna dela med oss av en spännande utveckling här på EPM. Hela vår verksamhet är nu certifierad enligt ISO14001 (environmental management). I och med det tar vi ytterligare kliv för att ligga i framkant i vår bransch och leverera högsta standard.

Det här betyder att vi nu är certifierade över alla områden som rör företag inom vår bransch.

Våra tidigare certifieringar är:

ISO20000-1 (ITSM - Information Technology Service Management)

– tjänstehantering enligt fastställda processer med kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar

(ISO27001 (ISM – Information Security Management)

– behandlar arbetet med informationssäkerhet på ett processorienterat sätt med höga krav

För att bli certifierade har vi genomfört en djupgående miljöanalys för att identifiera vår nuvarande nivå och inom vilka områden det finns förbättringspotential. Eftersom vi arbetat med miljö en längre tid och redan har många delar på plats, handlar förbättringsåtgärderna främst om att även dokumentera våra processer och inkludera styrningen i vårt ledningssystem.

Med den här certifieringen ser vi med andra ord till att slipa till vårt miljöarbete och därmed också vårt erbjudande och vår konkurrenskraft.