Kopiera filer mellan lokal dator och fjärrskrivbord

Hantera Citrix

Kopiera filer mellan lokal dator och rDesktop [VIDEO]

Att kopiera en fil mellan fjärrskrivbordet och din lokala dator är inte svårare än att göra en kopiering lokalt på en dator. Det du som användare behöver känna till är dock att du alltid kan komma åt enheterna på din lokala dator från rDesktop. Däremot går det i normalfallet inte att komma åt enheterna i fjärrskrivbordet från den lokala datorn så ha alltid som vana att arbeta i fjärrskrivbordet vid kopiering av filer mellan miljöerna.

När du är inne i fjärrskrivbordet ser du dina lokala enheter i Filutforskaren under rubriken Enheter och enheterna i rDesktop under Nätverksplatser. I Filutforskaren rDesktop har din lokala dator namnet Local Disk (C: on DATORNAMN) och en extern hårddisk heter Removable Disk (D:/E:/F:). Ska du flytta filer till din lokala dator (Local Disk C:) måste du välja mappen som heter Användare/Users och sedan välja mappen med ditt användarnamn. När en fil sedan skall kopieras så går det bra att “drag-and-droppa”, högerklicka på filen och välja kopiera eller använda snabbkommandon via tangentbordet (Ctrl+C följt av Ctrl+V).