Kopiera filer mellan lokal dator och fjärrskrivbord

Hantera Citrix

Kopiera filer mellan lokal dator och rDesktop [VIDEO]

Att kopiera en fil mellan fjärrskrivbordet och din lokala dator är lika enkelt som att göra en vanlig filkopiering på en dator. Du kan alltid komma åt enheterna på din lokala dator från rDesktop, men normalt kan du inte komma åt enheterna i fjärrskrivbordet från den lokala datorn. För att kopiera filer mellan miljöerna bör du arbeta direkt i fjärrskrivbordet.

I fjärrskrivbordet ser du dina lokala enheter i Filutforskaren under rubriken "Enheter" och enheterna i rDesktop under "Nätverksplatser". I Filutforskaren i rDesktop kallas din lokala dator för "Local Disk (C: on DATORNAMN)" och en extern hårddisk kallas "Removable Disk (D:/E:/F:)". För att flytta filer till din lokala dator (Local Disk C:), välj mappen "Användare/Users" och sedan mappen med ditt användarnamn. Du kan sedan dra och släppa filen, högerklicka och välja "Kopiera", eller använda snabbkommandon på tangentbordet (Ctrl+C följt av Ctrl+V) för att kopiera filen.