Byta lösenord i Citrix

Byta lösenord

Byta lösenord [VIDEO]

  1. I Citrix, tryck ner den svarta fliken med en vit nedåtpekande pil genom verktygslådan
  2. Klicka på Ctrl+Alt+Del
  3. Välj Ändra lösenord.
  4. Skriv in ditt gamla lösenord och skriv sedan in ditt nya lösenord. 


Viktigt att tänka på är att vi i Cloudplace ställer krav på komplexa lösenord. Det innebär att lösenordet måste bestå av minst tre av följande fyra kategorier; gemener, VERSALER, siffror och tecken (t.ex. !#?). Du får inte återanvända ett lösenord du haft tidigare. Din organisation kan även ha bestämmelser om minsta längd på lösenord.