Genomgång av Windowsmenyn

Hantera Citrix

Genomgång av Windowsmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Microsoft Windows fungerar på samma sätt i Cloudplace som på vilken Windowsdator som helst med den skillnaden att det baseras på en serverversion av Windows istället för en klientversion. Eftersom Cloudplace är ett fleranvändarsystem är systemet mer låst än vad som normalt är fallet på en PC. Det är ett sätt att garantera systemets säkerhet och tillgänglighet.

Som användare kan du själv gå in i Windowsmenyn och t.ex. lägga till applikationer i aktivitetsfältet för enklare åtkomst. Det gör du genom klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet på skärmen. Här får du upp en lista över de vanligaste applikationerna. Vill du istället se alla installerade applikationer så fortsätt genom att klicka på den nedåtriktade pilen med en cirkel runt i nedre delen av windowsmenyn.

Vill du lägga till en applikation i aktivitetsfälet är det sedan bara att högerklicka på applikationen och välja “Lägg till i aktivitetsfältet”.

Ett annat sätt att hitta en applikation som man vet är installerad är att klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet och skriva applikationens namn t.ex. “Outlook” och Windows kommer söka upp alla applikationer som innehåller “Outlook” vartefter applikationen kan startas.