Genomgång av Startmenyn

Hantera Citrix

Genomgång av Startmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Startmenyn i Cloudplace innehåller normalt endast en ikon i form av en bildskärm mitt på skärmen. Om du klickar på ikonen så startas din desktop i Cloudplace.

Från startmenyn har du även möjlighet att lägga till program seamless vilket innebär att applikationer som t.ex. Word eller Outlook startas enskilt och inte som en del av desktopen. Upplevelsen blir mer som ett lokalt installerat program istället för ett fjärrskrivbord.

Vill du lägga till program seamless så klicka på + tecknet i vänstra delen av startmenyn. Klicka sedan på “All applications” och du får upp en lista på alla tillgängliga applikationer och kan nu välja vilka som skall ligga i startmenyn.