Genomgång av Citrixmenyn

Hantera Citrix

Genomgång av Citrixmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Citrixmenyn i Cloudplace hittar du i överdelen av skärmen.

Menyn innehåller följande funktioner:
Home – Minimerar fönstret för Cloudplace får åtkomst av det lokala skrivbordet.
Desktop – Genvän till skrivbordet i Cloudplace.
Ctrl+Alt+Del – Skickar tangentkombinationen till skrivbordet i Cloudplace.
Preferences – Ger åtkomst till inställningar för Cloudplace för bland annat skärmupplevelse.
Full screen/Window – Växlar Cloudplace mellan helskärmsläge och fönsterläge.
Disconnect – Avslutar sessionen med Cloudplace men lämnar öppna dokument/applikationer igång.
Shortcuts – Ger tillgång till Windowskommandon, Windowsmenyn, Windows Charms etc.