EPM Cloudplace

EPM Cloudplace är EPM Datas terminaltjänst. Tjänsten ger kunden att centralt ställe där alla applikationer och all data är samlad och där kunden själv kan administrera användare och applikationer via ett enkelt gränssnitt. Nedan finns information i form av video och text där de vanligaste frågorna adresseras.

Broschyr som kortfattat beskriver tjänsten och de vanligaste frågorna. [PDF]


Installation av Citrix Workspace (Windows)

Installation av Citrix Workspace i Windows [VIDEO]

För att komma åt EPM Cloudplace behöver du en applikation som heter Citrix Workspace. Programmet används för att skapa en säker krypterad förbindelse mellan den lokala datorn och CloudPlace.
– Hämta EPM Datas rekommenderade version av Citrix Workspace genom att klicka på länken nedan.
 CitrixWorkspaceApp.exe [101 MB]
– När applikationen är nedladdad, välj kör direkt i webbläsaren eller gå till nedladdade filer och starta den där.
– Acceptera att applikationen får göra förändringar på din dator.
– För att själva installationen skall starta, tryck [Start].
– Acceptera licensvillkoren för Citrix Workspace genom att kryssa i rutan och klicka på [Next].
– Välj om du vill att applikationen skall skicka anonym användningsinformation till Citrix eller inte. Informationen ligger till grund för förbättringar av applikationen och innehåller inte personlig information.
– När installationen är klar skall du lägga till servern du skall koppla upp dig mot och ditt användarkonto, klicka på [Add Account].
– Det första som skall läggas till är adressen till servern. Ange adressen “portal.cloudplace.se” och klicka på [Add].
– Nu är det dags att lägga till ditt användarnamn och lösenord. Användarnamnet är alltid din primära e-postadresse t.ex. fornamn.efternamn@foretaget.se.
– Ditt lösenord skall du ha fått av IT-ansvarig på ditt företag eller av projektgruppen från EPM Data. Skriv in lösenordet och klicka på [Log on].
– Cloudplace använder sig av autentisering via SMS. När man loggar på tjänsten så kommer efter att korrekt användarnamn och lösenord angetts ett SMS att skickas till det mobilnummer som är registrerat på din användare. Skriv in lösenordet (6 siffror) i fältet Passcode och klicka på [Ok]. Om du har skärmlås på mobilen (rekommenderas) så kan du beroende på mobilmodell behöva låsa upp skärmen för att se SMS:et.
– Nu är installationen färdig och du bör ha fått upp startmenyn i Cloudplace.


Installation av Citrix Workspace (Mac)


Installation av Citrix Workspace på Mac [PDF]
Vänligen läs ovanstående PDF för intruktion om hur Citrix Workspace installeras på Mac.


Genomgång av Startmenyn


Genomgång av Startmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Startmenyn i Cloudplace innehåller normalt endast en ikon i form av en bildskärm mitt på skärmen. Om du klickar på ikonen så startas din desktop i Cloudplace.

Från startmenyn har du även möjlighet att lägga till program seamless vilket innebär att applikationer som t.ex. Word eller Outlook startas enskilt och inte som en del av desktopen. Upplevelsen blir mer som ett lokalt installerat program istället för ett fjärrskrivbord.

Vill du lägga till program seamless så klicka på + tecknet i vänstra delen av startmenyn. Klicka sedan på “All applications” och du får upp en lista på alla tillgängliga applikationer och kan nu välja vilka som skall ligga i startmenyn.


Genomgång av Windowsmenyn


Genomgång av Windowsmenyn i Cloudplace [VIDEO]
Microsoft Windows fungerar på samma sätt i Cloudplace som på vilken Windowsdator som helst med den skillnaden att det baseras på en serverversion av Windows istället för en klientversion. Eftersom Cloudplace är ett fleranvändarsystem är systemet mer låst än vad som normalt är fallet på en PC. Det är ett sätt att garantera systemets säkerhet och tillgänglighet.

Som användare kan du själv gå in i Windowsmenyn och t.ex. lägga till applikationer i aktivitetsfältet för enklare åtkomst. Det gör du genom klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet på skärmen. Här får du upp en lista över de vanligaste applikationerna. Vill du istället se alla installerade applikationer så fortsätt genom att klicka på den nedåtriktade pilen med en cirkel runt i nedre delen av windowsmenyn.

Vill du lägga till en applikation i aktivitetsfälet är det sedan bara att högerklicka på applikationen och välja “Lägg till i aktivitetsfältet”.

Ett annat sätt att hitta en applikation som man vet är installerad är att klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet och skriva applikationens namn t.ex. “Outlook” och Windows kommer söka upp alla applikationer som innehåller “Outlook” vartefter applikationen kan startas.


Genomgång av Citrixmenyn


Genomgång av Citrixmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Citrixmenyn i Cloudplace hittar du i överdelen av skärmen.

Menyn innehåller följande funktioner:
Home – Minimerar fönstret för Cloudplace får åtkomst av det lokala skrivbordet.
Desktop – Genvän till skrivbordet i Cloudplace.
Ctrl+Alt+Del – Skickar tangentkombinationen till skrivbordet i Cloudplace.
Preferences – Ger åtkomst till inställningar för Cloudplace för bland annat skärmupplevelse.
Full screen/Window – Växlar Cloudplace mellan helskärmsläge och fönsterläge.
Disconnect – Avslutar sessionen med Cloudplace men lämnar öppna dokument/applikationer igång.
Shortcuts – Ger tillgång till Windowskommandon, Windowsmenyn, Windows Charms etc.


Lägga till genväg till lokala datorn på skrivbordet i Cloudplace


En genväg till din lokala dator kan t.ex. vara praktiskt om du ofta kopierar filer mellan datorn och Cloudplace.
1. Högerklicka på skrivbordet och välj Nytt och Genväg.

 1. Bläddra sedan till önskad mapp på din lokala dator. För Windows vanligen: Lokal Disk (C: on datornamn) och mappen Användare/Users, och sedan mappen med ditt namn.
 2. Ange ett lämpligt namn för genvägen, och slutför.

Notera att genvägen du skapat enbart gäller den datorn du anslutit ifrån och skapat genvägen till. Om du vill ha genväg på fjärrskrivbordet till en annan dator så upprepar du proceduren när du är ansluten från den datorn.


Lägga till funktionsbrevlåda i Outlook


Lägga till funktionsbrevlåda i Outlook [VIDEO]
En funktionsbrevlåda i Outlook är ett konto som används för gemensamma funktioner som t.ex. en e-postadress som info@ eller sales@ som flera användare på företaget skall komma åt. För att komma åt en funktionsbrevlåda måste den läggas upp som extra mailkonto. Det gör du enligt följande:

 1. I Outlook, gå in i menyvalet Arkiv.
 2. Gå in i Kontoinställningar.
 3. Marketa ditt mailkonto och klicka på knappen Ändra.
 4. Klicka på knappen Fler inställningar.
 5. Gå in under fliken Avancerat.
 6. Klicka på knappen Lägg till.
 7. Skriv in e-postadressen för funktionsbrevlådan du vill ha tillgång till t.ex. info@foretag.se och avsluta med Ok.
 8. Funktionsbrevådan skall nu synas under listan med Postlådor.
 9. Klicka Ok/Nästa/Slutför tills du är tillbaka i Outlook.
 10. Avsluta med att starta om Outlook.

Nu finns funktionsbrevlådan tillgänglig i Outlook.


Byta lösenord


Byta lösenord [VIDEO]
Att byta lösenord i Cloudplace är en enkelt procedur som i princip inte skiljer från en vanlig dator med Windows. Till att börja med måste man skicka tangentkombinationen Ctrl + Alt + Del till Cloudplace. Det gör man genom att gå in i Citrixmenyn och klicka på knappen för Ctrl + Alt + Del.

Efter att man gjor det dyker en Windowsmeny upp där man har möjlighet att “Ändra lösenord”, klicka på den länken. Efter det kommer en ruta upp där man skall ange sitt befintliga lösenord följt av två rutor där det nya lösenordet skall skrivas in två gånger för att säkerställa att det blir rätt. Avsluta med att klicka på den blå pilen och det är klart.

Viktigt att tänka på är att vi i Cloudplace ställer krav på komplexa lösenord. Det innebär att lösenordet måste bestå av minst tre av följande fyra kategorier; gemener, VERSALER, siffror och tecken (t.ex. !#?). Lösenordet måste även minst vara sju tecken långt och du får inte återanvända ett tidigare använt lösenord.


Återställa lösenord


Klicka här för att komma till sidan för lösenordsåterställning.
Genom att klicka på länken ovan kommer du till en ny sida där du har möjlighet att återställa ditt lösenord om du till exempel har glömt bort det. Återställningsfunktionen fungerar både för användarkonton i Cloudplace och för inloggning till EPM Datas administrativa system EPMAdmin.

För att kunna återställa lösenordet behöver du ange din e-postadress. När du klickat på knappen [Skicka kod] så kommer ett SMS med en sexsiffrig kod. Ange koden i fältet och klicka på knappen.

Nu kommer ett nytt lösenord att skickas som SMS från EPM Data till det mobiltelefonnummer som finns angivet för ditt konto. Logga in med det nya lösenordet och om du önskar så kan du sedan byta lösenord genom att följa guiden “Byta lösenord”.


Kopiera filer mellan lokal dator och Cloudplace


Kopiera filer mellan lokal dator och Cloudplace [VIDEO]
Att kopiera en fil mellan Cloudplace och din lokala dator är inte svårare än att göra en kopiering lokalt på en dator. Det du som användare behöver känna till är dock att du alltid kan komma åt enheterna på din lokala dator från Cloudplace. Däremot går det i normalfallet inte att komma åt enheterna i Cloudplace från den lokala datorn så ha alltid som vana att arbeta i Cloudplace vid kopiering av filer mellan miljöerna.

När du är inne i Cloudplace ser du dina lokala enheter i Filutforskaren under rubriken “Enheter” och enheterna i Cloudplace under “Nätverksplatser”. När en fil sedan skall kopieras så går det bra att “drag-and-dropp”, högerklicka på filen och välja kopiera eller använda snabbkommandon via tangentbordet (Ctrl+c följt av Ctrl+v).


Installera skrivare


Installera skrivare [VIDEO]
I en terminalservermiljö som Cloudplace så är skrivarna normalt sett installerade direkt på klientdatorerna och inte på servern. Det betyder att alla datorer som ansluter till Cloudplace måste ha skrivarna installerade lokalt. Det är en fördel såtillvida att om du har en hemdator som du ansluter mot Cloudplace så kommer du att kunna skriva ut på din hemmaskrivare från Cloudplace.

EPM Datas projektgrupp lägger vid tjänstens start upp företagets skrivare på alla datorer.

För att lägga till en skrivare så går man till kontrollpanelen på sin lokala dator. Kontrollpanelen hittas via Windows-ikonen i nedre vänstra hörnet av skärmen. I kontrollpanelen går du sedan in under Enheter och skrivare som hittas under Maskinvara och ljud och klickar på knappen Lägg till en skrivare (kan variera mellan versioner av Windows).

Om skrivaren du vill lägga till finns på det lokala nätverket så brukar Windows automatiskt söka och hitta skrivaren. Om inte så måste du ange skrivarens hostnamn (t.ex. printer.cloudplace.se) eller IP-adress. Det gör du genom att klicka på länken “Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan”.  Markera check-boxen “Lägg till en skrivare med TCP/IP-adress eller värdnamn” och klicka på Nästa.

Fyll sedan i skrivarens hostnamn eller IP-adress i fältet “Värddatornamn eller IP-adress” och klicka på Nästa. Nu försöker datorn ansluta till skrivaren. Om Windows inte själv hittar rätt drivrutin för din skrivare får du hämta drivrutinspaketet från den medföljande CD-skivan eller hämta det från leverantörens webbsida på Internet.

Nu återstår bara att ange ett namn på skrivaren och installationen är klar. Nästa gång du sedan ansluter till Cloudplace kommer skrivaren att finnas tillgänglig för utskrifter. Önskar du använda skrivaren som standardskrivare för utskrifter kan du högerklicka på skrivaren i kontrollpanelen och markera raden “Använd som standardskrivare.


Webmail


Webmail [VIDEO]
Webmail i Cloudplace kommer du åt på åt via olika adresser beroende på om ert företag har mailen via Office365 eller som en egen mailserver i Cloudplace. Uppgifter om detta kan du få via din IT-ansvarige eller via EPM Datas Service Desk. Adressen till webmail är:
Office365: http://outlook.office365.com/owa
Cloudplace: http://webmail.cloudplace.se/owa
Användarnamn är alltid din primära e-postadress och lösenord är det samma som till tjänsten Cloudplace.