EPM Datas policy för tjänstehantering

Tjänstehantering på EPM Data

Vi ska producera tjänster till våra kunder med hög säkerhet och tillgänglighet och till attraktiva priser, och vi ska göra det genom att vi

 • Har kund- och användarfokus: Tjänstehanteringen ska ha fokus på EPM:s kunders och deras användares behov
  • Tjänster levereras med den kvalitet som motsvarar överenskomna krav och förväntningar i SLA:er.
 • Är processinriktade: Alla medarbetare arbetar strukturerat utifrån ett processorienterat arbetssätt för att effektivt hantera tjänster och underliggande komponenter.
  • De processer som krävs för tjänstehanteringen är definierade, kommunicerade och förbättras utifrån verksamhetens behov och synpunkter från kunder, medarbetare och andra parter.
  • Roller och ansvar är tydligt beskrivna.
 • Kontinuerligt förbättras: Tjänster och tjänstehanteringsprocesser ska kontinuerligt förbättras
  • Synpunkter/feedback från intressenter används för att kontinuerligt förbättra tjänster och tjänstekvalitet. Alla förbättringsförslag registreras och utvärderas.
  • Tjänstehanteringen förbättras genom kontinuerlig mätning och uppföljning av processers prestanda och effektivitet.
 • Kompetensutvecklar oss: Utbildning och kunskapsöverföring ska säkerställa att alla EPM:s medarbetare som är involverade i tjänstehantering kan utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med förväntningar på sin roll.
 • Har ett engagerat ledarskap: EPM:s ledningen står bakom och har skrivit under de här riktlinjerna och införandet av den, och ger de resurser som krävs för att införa och förbättra tjänstehantering och få ökad kundnöjdhet i tjänsteleveransen.
 • Går mot standardiserade tjänster: Vifortsätter att utveckla och förbättra våra lösningar och tjänster för enhetlig, effektiv och rationell leverans till våra kunder.
 • Agerar enligt våra värderingar: Trovärdighet, Kvalitet och Hängivenhet.

För att uppnå detta, och för att upprätthålla den nivå av kontroll och spårbarhet som krävs för att visa överensstämmelse med erkända processer, ska EPM upprätthålla ett ledningssystem för tjänstehantering baserat på de krav som ställs i den internationella standarden ISO/IEC 20000-1.