M Sverige (f.d. Motormännens riksförbund) är Sveriges största konsumentorganisation för bilister med drygt 100000 medlemmar.

Innan migrering till EPM Cloudplace hade M Sverige en traditionell IT-lösning med outsourcade servrar och bärbara datorer med lokalt installerade programvaror.

Det var en underhållskrävande och statisk IT-miljö med stora behov av support och manuell handpåläggning.

Vi hade olika PC-modeller med olika versioner av programvara. Supportbehovet var stort och fungerade inte tillfredställande. Dessutom var datasäkerheten bristfällig. Tillgängligheten utanför kontoret var begränsad och beroende av krångliga VPN-lösningar.

”Vi hade dessutom vårt kontor i Hammarstrand som skulle integreras i vår IT-lösning med samma villkor som på kontoret i Stockholm. Genom EPM Cloudplace arbetar våra kollegor i Hammarstrand i samma IT-miljö som oss. Vi arbetar i samma desktop över Internet oavsett var vi befinner oss” säger Victor.

Genom EPM Cloudplace har M Sverige moderniserat sin IT-miljö. Tillgängligheten utanför kontoret har ökat markant och datasäkerheten har förbättrats.

Victor Andersson
IT- / Samordnare, M Sverige

Hemsida: msverige.se

Nästa