Cloudplace Managed Desktops är en managerad lösning för hantering av datorer, användare och program på ett lokalt nätverk. Den passar kunder som vill ha en miljö där man med ett enkelt gränssnitt kan lägga upp nya användare och hantera applikationer. Det är en automatiserad driftmodell som minimerar behovet av extern support och förenklar hanteringen av molnbaserade tjänster.

Cloudplace Managed Desktops kompletteras med tjänsten Managed Client som erbjuder en strukturerad och automatisk drifthantering av samtliga arbetsstationer i nätverket.

Vill du vet mer om EPM Cloudplace Managed Desktops

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Detta är Cloudplace Managed Desktops

  • Domänkontrollanter, filyta, synkronisering mot Office365 och automatiserad licenshantering.

  • Lagringsutrymme: 50 GB utrymme per användare.

  • Uppdateringar och underhåll av datorer och serverinfrastruktur.

  • Central serverproduktion, lagring och backup i tre datacenter, allt producerat i Stockholm.

  • Backup av all kunddata och infrastruktur varje timme vardagar kl. 07-19.

  • Säker VPN-anslutning för distansarbete.

  • Garanterad tillgänglighet av tjänsten.

  • Obegränsad support: All ärendehantering avseende serverinfrastrukturen och avtalade applikationer ingår. Det är EPM Datas ansvar att de överenskomna funktionerna är tillgängliga för slutanvändaren.

  • Servicedesk öppen kl. 07-17 helgfria vardagar, för felanmälningar och begäran av support via telefon, e-post eller Mina sidor på Kundwebben.

  • På Mina Sidor kan ni lägga till, ta bort och redigera användarkonton. Exempelvis kan ni lägga till en ny användare på 5 minuter! Vidare kan ni även administrera behörigheter i både mappstruktur och e-post. Denna unika funktion kommer att bespara er väldigt mycket tid och säkerställa att ni har full kontroll på era användare och licenser. Ni kan även Managera era applikationer och arbetsstationer via Mina sidor.

OM CLOUDPLACE MANAGED DESKTOPS

Cloudplace Managed Desktops är en lösning för att på ett enkelt sätt integrera den lokala nätverket med diverse olika molntjänster. Med ett enkelt och webbaserad gränssnitt kan ni administrera både lokala och molnbaserade tjänster själva. Det minskar supportbehovet och ledtiderna.

Data sparas i centrala servrar med backup i tre led och i säkra datorhallar. Applikationer installeras centralt och anslutning till nätet sker via säkra VPN-anslutningar.

Utanför kontoret kopplas datorerna till kontorsmiljön via en säker VPN-förbindelse. Ingen handpåläggning från användaren behövs.

Genom vår kundportal ”Mina sidor” kan ni managera användare, behörigheter, applikationer och licenser. Det eliminerar behovet av support för de vanligaste och mest återkommande supportärenden i nätverket. Därmed minskar kostnaden för support och underhåll av IT-miljön.

Prismodellen är enkel. Ni betalar en fast månadsavgift per användare av tjänsten.

Tillgång till ”Mina sidor” och support och uppdateringar ingår i avgiften. Flexibel och skalbar lösning där antal användare och applikationer/servrar kan ökas/minskas på månadsbasis.