Användarguider2020-09-04T12:44:12+02:00

Användarguider är EPM Datas FAQ där vi besvarar de vanligaste frågorna kring hur våra tjänster fungerar och vad du kan göra själv som kund. Vissa saker är endast tillgängliga för kontaktpersoner via Mina sidor. Frågorna och svaren är sorterade på respektive tjänst.

Hur installerar jag mobilhantering på Android?2020-09-04T12:35:32+02:00
Hur installerar jag mobilhantering på en iPhone?2020-09-04T12:34:59+02:00
Vad är Cloudplace rDesktop?2020-09-04T12:17:23+02:00

Cloudplace rDesktop är EPM Datas terminaltjänst. Tjänsten ger kunden att centralt ställe där alla applikationer och all data är samlad och där kunden själv kan administrera användare och applikationer via ett enkelt gränssnitt. Nedan finns information i form av video och text där de vanligaste frågorna adresseras.

Broschyr som kortfattat beskriver tjänsten och de vanligaste frågorna. [PDF]

Hur installerar jag Citrix Workspace på en Windowsdator?2020-09-04T14:40:07+02:00

Installation av Citrix Workspace i Windows [VIDEO]

För att komma åt EPM Cloudplace behöver du en applikation som heter Citrix Workspace. Programmet används för att skapa en säker krypterad förbindelse mellan den lokala datorn och CloudPlace.

 1. Hämta EPM Datas rekommenderade version av Citrix Workspace genom att klicka här.
 2. När applikationen är nedladdad, välj kör direkt i webbläsaren eller gå till nedladdade filer och starta den där.
 3. Acceptera att applikationen får göra förändringar på din dator och tryck sedan på Start.
 4. Acceptera licensvillkoren för Citrix Workspace genom att kryssa i rutan och klicka på Next.
 5. Välj om du vill att applikationen skall skicka anonym användningsinformation till Citrix eller inte. Informationen ligger till grund för förbättringar av applikationen och innehåller inte personlig information.
 6. När installationen är klar skall du lägga till servern du skall koppla upp dig mot och ditt användarkonto, klicka på Add Account.
 7. Ange serveradressen, kan du inte denna kan du kontakta ert företags kontaktperson hos EPM.
 8. Skriv in användarnamn och lösenord och logga sedan in. Ditt användarnamn är din primära mejladress.
 9. För att öppna ditt fjärrskrivbord trycker du på Desktop.
Hur installerar jag Citrix Workspace på en Mac?2020-09-04T14:40:29+02:00

Installation av Citrix Workspace på Mac [PDF]
För en instruktion med bilder, vänligen klicka på länken ovan.

 1. Ladda ner EPM Datas rekommenderade version av Citrix Workspace genom att klicka här.
 2. Öppna filen som laddades ner och tryck på Install Citrix Workspace.
 3. Tryck på Fortsätt när du får frågan om det är OK att programmet installeras.
 4. Tryck på Fortsätt igen och godkänn sedan programlicensavtalet.
 5. Tryck på installera och skriv in ditt lösenord som du har till datorn.
 6. Bocka för Add Account och tryck på Fortsätt. 
 7. När installationen är färdig kan du trycka på stäng.
 8. I rutan Add Account skriver du in ert företags specifika adress. (Är du osäker på denna kan du vända dig till ert företags kontaktperson hos EPM.)
 9. Skriv in ditt användarnamn och ditt lösenord.
Genomgång av Startmenyn2020-09-04T12:20:23+02:00

Genomgång av Startmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Startmenyn i Cloudplace innehåller normalt endast en ikon i form av en bildskärm mitt på skärmen. Om du klickar på ikonen så startas din desktop i Cloudplace.

Från startmenyn har du även möjlighet att lägga till program seamless vilket innebär att applikationer som t.ex. Word eller Outlook startas enskilt och inte som en del av desktopen. Upplevelsen blir mer som ett lokalt installerat program istället för ett fjärrskrivbord.

Vill du lägga till program seamless så klicka på + tecknet i vänstra delen av startmenyn. Klicka sedan på “All applications” och du får upp en lista på alla tillgängliga applikationer och kan nu välja vilka som skall ligga i startmenyn.

Genomgång av Windowsmenyn2020-09-04T12:20:48+02:00

Genomgång av Windowsmenyn i Cloudplace [VIDEO]
Microsoft Windows fungerar på samma sätt i Cloudplace som på vilken Windowsdator som helst med den skillnaden att det baseras på en serverversion av Windows istället för en klientversion. Eftersom Cloudplace är ett fleranvändarsystem är systemet mer låst än vad som normalt är fallet på en PC. Det är ett sätt att garantera systemets säkerhet och tillgänglighet.

Som användare kan du själv gå in i Windowsmenyn och t.ex. lägga till applikationer i aktivitetsfältet för enklare åtkomst. Det gör du genom klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet på skärmen. Här får du upp en lista över de vanligaste applikationerna. Vill du istället se alla installerade applikationer så fortsätt genom att klicka på den nedåtriktade pilen med en cirkel runt i nedre delen av windowsmenyn.

Vill du lägga till en applikation i aktivitetsfälet är det sedan bara att högerklicka på applikationen och välja “Lägg till i aktivitetsfältet”.

Ett annat sätt att hitta en applikation som man vet är installerad är att klicka på Windowsikonen i nedre vänstra hörnet och skriva applikationens namn t.ex. “Outlook” och Windows kommer söka upp alla applikationer som innehåller “Outlook” vartefter applikationen kan startas.

Genomgång av Citrixmenyn2020-09-04T12:21:11+02:00

Genomgång av Citrixmenyn i Cloudplace [VIDEO]

Citrixmenyn i Cloudplace hittar du i överdelen av skärmen.

Menyn innehåller följande funktioner:
Home – Minimerar fönstret för Cloudplace får åtkomst av det lokala skrivbordet.
Desktop – Genvän till skrivbordet i Cloudplace.
Ctrl+Alt+Del – Skickar tangentkombinationen till skrivbordet i Cloudplace.
Preferences – Ger åtkomst till inställningar för Cloudplace för bland annat skärmupplevelse.
Full screen/Window – Växlar Cloudplace mellan helskärmsläge och fönsterläge.
Disconnect – Avslutar sessionen med Cloudplace men lämnar öppna dokument/applikationer igång.
Shortcuts – Ger tillgång till Windowskommandon, Windowsmenyn, Windows Charms etc.

Hur lägger jag till en genväg till lokala datorn på skrivbordet i Cloudplace rDesktop?2020-09-04T14:21:13+02:00

En genväg till din lokala dator kan t.ex. vara praktiskt om du ofta kopierar filer mellan datorn och Cloudplace.

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Nytt och Genväg.
 2. Bläddra sedan till önskad mapp på din lokala dator. För Windows vanligen: Lokal Disk (C: on datornamn) och mappen Användare/Users, och sedan mappen med ditt namn.
 3. Ange ett lämpligt namn för genvägen, och slutför.

Notera att genvägen du skapat enbart gäller den datorn du anslutit ifrån och skapat genvägen till. Om du vill ha genväg på fjärrskrivbordet till en annan dator så upprepar du proceduren när du är ansluten från den datorn.

Hur lägger jag till en funktionsbrevlåda i Outlook?2020-09-04T14:18:52+02:00

Lägga till funktionsbrevlåda i Outlook [VIDEO]
En funktionsbrevlåda i Outlook är ett konto som används för gemensamma funktioner som t.ex. en e-postadress som info@ eller sales@ som flera användare på företaget skall komma åt. För att få åtkomst till en funktionsbrevlåda måste du ha behörighet till denna. Om du saknar behörighet eller är osäker på om du har behörighet så kan du kontakta ert företags kontaktperson hos EPM.

För att komma åt en funktionsbrevlåda måste den läggas upp som extra mailkonto. Det gör du enligt följande:

 1. I Outlook, gå in i menyvalet Arkiv uppe till höger.
 2. Gå in i Kontoinställningar.
 3. Markera ditt mailkonto och klicka på knappen Ändra.
 4. Klicka på knappen Fler inställningar.
 5. Gå in under fliken Avancerat.
 6. Klicka på knappen Lägg till.
 7. Skriv in e-postadressen för funktionsbrevlådan du vill ha tillgång till t.ex. info@foretag.se och avsluta med Ok.
 8. Funktionsbrevådan skall nu synas under listan med Postlådor.
 9. Klicka Ok/Nästa/Slutför tills du är tillbaka i Outlook.
 10. Avsluta med att starta om Outlook.

Nu finns funktionsbrevlådan tillgänglig i Outlook.

Hur byter jag lösenord i Windows?2020-09-04T13:05:37+02:00

Byta lösenord [VIDEO]

Att byta lösenord i Cloudplace rDesktop är en enkelt procedur som i princip inte skiljer från en vanlig dator med Windows. Till att börja med måste man skicka tangentkombinationen Ctrl + Alt + Del till Cloudplace. Det gör man genom att gå in i Citrixmenyn och klicka på knappen för Ctrl + Alt + Del.

Efter att man gjor det dyker en Windowsmeny upp där man har möjlighet att “Ändra lösenord”, klicka på den länken. Efter det kommer en ruta upp där man skall ange sitt befintliga lösenord följt av två rutor där det nya lösenordet skall skrivas in två gånger för att säkerställa att det blir rätt. Avsluta med att klicka på den blå pilen och det är klart.

Viktigt att tänka på är att vi i Cloudplace ställer krav på komplexa lösenord. Det innebär att lösenordet måste bestå av minst tre av följande fyra kategorier; gemener, VERSALER, siffror och tecken (t.ex. !#?). Lösenordet måste även minst vara sju tecken långt och du får inte återanvända ett tidigare använt lösenord.

Jag har glömt mitt lösenord, hur återställer jag det?2020-09-10T16:32:00+02:00

Klicka här för att komma till sidan för lösenordsåterställning.
Genom att klicka på länken ovan kommer du till en ny sida där du har möjlighet att återställa ditt lösenord om du till exempel har glömt bort det. Återställningsfunktionen fungerar både för användarkonton i Cloudplace och för inloggning till EPM Datas administrativa system EPMAdmin.

För att kunna återställa lösenordet behöver du ange din e-postadress. När du klickat på knappen Skicka kod så kommer ett SMS med en sexsiffrig kod. Ange koden i fältet och klicka på knappen.

Nu kommer ett nytt lösenord att skickas som SMS från EPM Data till det mobiltelefonnummer som finns angivet för ditt konto, det är viktigt att du antecknar detta lösenord då SMSet kommer att försvinna. Logga in med det nya lösenordet och om du önskar så kan du sedan byta lösenord genom att följa guiden Hur byter jag lösenord i Windows?.

Du kan också återställa ditt lösenord genom att kontakta ert företags kontaktperson hos EPM.

Hur kopierar jag filer mellan min lokala dator och fjärrskrivbordet?2020-09-04T14:23:25+02:00

Kopiera filer mellan lokal dator och rDesktop [VIDEO]

Att kopiera en fil mellan fjärrskrivbordet och din lokala dator är inte svårare än att göra en kopiering lokalt på en dator. Det du som användare behöver känna till är dock att du alltid kan komma åt enheterna på din lokala dator från rDesktop. Däremot går det i normalfallet inte att komma åt enheterna i fjärrskrivbordet från den lokala datorn så ha alltid som vana att arbeta i fjärrskrivbordet vid kopiering av filer mellan miljöerna.

När du är inne i fjärrskrivbordet ser du dina lokala enheter i Filutforskaren under rubriken Enheter och enheterna i rDesktop under Nätverksplatser. I Filutforskaren rDesktop har din lokala dator namnet Local Disk (C: on DATORNAMN) och en extern hårddisk heter Removable Disk (D:/E:/F:). Ska du flytta filer till din lokala dator (Local Disk C:) måste du välja mappen som heter Användare/Users och sedan välja mappen med ditt användarnamn. När en fil sedan skall kopieras så går det bra att “drag-and-droppa”, högerklicka på filen och välja kopiera eller använda snabbkommandon via tangentbordet (Ctrl+C följt av Ctrl+V).

Hur installerar jag en skrivare i fjärrskrivbordet?2020-09-04T14:01:31+02:00

Installera skrivare [VIDEO]

I en terminalservermiljö som Cloudplace rDesktop så är skrivarna normalt sett installerade direkt på klientdatorerna och inte på servern. Det betyder att alla datorer som ansluter till Cloudplace rDesktop måste ha skrivarna installerade lokalt. Det är en fördel såtillvida att om du har en hemdator som du ansluter mot Cloudplace rDesktop så kommer du att kunna skriva ut på din hemmaskrivare från fjärrskrivbordet.

EPM Datas projektgrupp lägger vid tjänstens start upp företagets skrivare på alla datorer.

För att lägga till en skrivare så går man till kontrollpanelen på sin lokala dator. Kontrollpanelen hittas via Windows-ikonen i nedre vänstra hörnet av skärmen. I kontrollpanelen går du sedan in under Enheter och skrivare som hittas under Maskinvara och ljud och klickar på knappen Lägg till en skrivare (kan variera mellan versioner av Windows).

Om skrivaren du vill lägga till finns på det lokala nätverket så brukar Windows automatiskt söka och hitta skrivaren. Om inte så måste du ange skrivarens hostnamn (t.ex. printer.cloudplace.se) eller IP-adress. Det gör du genom att klicka på länken Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.  Markera check-boxen Lägg till en skrivare med TCP/IP-adress eller värdnamn och klicka på Nästa.

Fyll sedan i skrivarens hostnamn eller IP-adress i fältet Värddatornamn eller IP-adress och klicka på Nästa. Nu försöker datorn ansluta till skrivaren. Om Windows inte själv hittar rätt drivrutin för din skrivare får du hämta drivrutinspaketet från den medföljande CD-skivan eller hämta det från leverantörens webbsida på Internet.

Nu återstår bara att ange ett namn på skrivaren och installationen är klar. Nästa gång du sedan ansluter till Cloudplace kommer skrivaren att finnas tillgänglig för utskrifter. Önskar du använda skrivaren som standardskrivare för utskrifter kan du högerklicka på skrivaren i kontrollpanelen och markera raden Använd som standardskrivare.

Hur kommer jag åt min webmail?2020-09-04T13:57:46+02:00

Webmail [VIDEO]

Webmail i Cloudplace kommer du åt på åt via olika adresser beroende på om ert företag har mailen via Office365 eller som en egen mailserver i Cloudplace. Uppgifter om detta kan du få via din IT-ansvarige eller via EPM Datas Service Desk. Adressen till webmail är:

Office365: http://outlook.office365.com/owa
Cloudplace: http://webmail.cloudplace.se/owa

Användarnamn är alltid din primära e-postadress och lösenord är det samma som till tjänsten Cloudplace/Workplace/Workplace Cloud.

Hur lägger jag till autosvar på en funktionsbrevlåda?2020-09-04T14:54:52+02:00
 1. Logga in på din webbmail via länkarna nedan.
  Office 365
  Cloudplace
 2. Tryck på knappen i det övre högra hörnet där din profilbild är.
 3. Tryck på Öppna en annan postlåda… i menyn.
 4. Skriv in epostadressen på funktionsbrevlådan och sedan på Öppna.
 5. När en ny flik med funktionsbrevlådan öppnats, tryck på kugghjulet i det övre högra hörnet.
 6. Tryck på Autosvarsmeddelande.
 7. Skriv in önskat meddelande och spara sedan.
Jag vill ladda ner ett program till min dator, hur gör jag?2020-09-10T12:10:29+02:00

För tjänsten mDesktop (Workplace) har vi på EPM paketerat applikationer som ert företag använder på daglig basis. Vill du ha åtkomst till ett program kan du vända dig till ert företags kontaktperson för EPM och be dem ge denna behörigheten till dig. Applikationen kommer då att laddas ner på din dator inom de kommande 30 minuterna och du kan sedan börja använda programmet.

Behöver du ladda ner ett program som inte finns paketerat av oss på EPM kan du lägga en beställning genom ert företags kontaktperson.

Jag vill ha åtkomst till en delad mapp, hur gör jag?2020-09-10T12:10:56+02:00

Om du önskar åtkomst till en delad mapp kan du vänta dig till ert företags kontaktperson som kan hjälpa dig att lägga till denna behörighet. Behöver du vidare hjälp med att komma åt denna delade mapp är du välkommen att kontakta supporten.

Jag vill ha tillgång till ett program i Cloudplace, hur gör jag?2020-09-10T12:11:18+02:00

För tjänsten rDesktop (Cloudplace) har vi på EPM paketerat applikationer som ert företag använder på daglig basis. Vill du ha åtkomst till ett program kan du vända dig till ert företags kontaktperson för EPM och be dem ge denna behörigheten till dig. När du har fått behörigheten för att använda programmet måste du logga ut och sedan in i er Cloudplace Desktop för att programmet ska dyka upp.

Önskar du att använda ett program som inte finns paketerat kan du lägga en beställning till oss via er kontaktperson.

Jag vill ha åtkomst till en delad mapp, hur gör jag?2020-09-10T12:11:48+02:00

Om du önskar åtkomst till en delad mapp kan du vänta dig till ert företags kontaktperson som kan hjälpa dig att lägga till denna behörighet. När du har fått behörigheten för att nyttja mappen måste du logga ut och sedan in i er Cloudplace Desktop för att mappen ska dyka upp.

Hur byter jag lösenord i Windows?2020-09-10T12:22:58+02:00

För att byta ditt lösenord trycker du ner knapparna Ctrl + Alt + Del och i menyn som dyker upp väljer du Ändra lösenord. Börja med att skriva in ditt gamla lösenord och sedan det lösenord du vill byta till. Lösenordet måste bestå av minst tre av följande fyra kategorier; gemener, VERSALER, siffror och tecken (t.ex. !#?). Lösenordet måste även minst vara sju tecken långt och du får inte återanvända ett tidigare använt lösenord.

Jag har glömt mitt lösenord, hur återställer jag det?2020-09-10T16:31:16+02:00

Om du har glömt ditt lösenord och behöver återställa det kontaktar du ert företags kontaktperson som kan återställa det till dig.

Om du sitter utanför kontoret och behöver återställa lösenordet till din dator måste du ta dig till ditt kontor för att lösenordsförändringen ska ske.

Hur byter jag mitt lösenord på Mac?2020-09-18T11:17:12+02:00

För att ändra ditt lösenord från din Mac gör du följande.

 1. Logga in på portal.office.com.
 2. Klicka på ikonen i det övre högra hörnet, det är antingen en profilbild eller dina initialer.
 3. Klicka på Mitt Konto och klicka sedan på Lösenord i menyn till vänster.
 4. Skriv in ditt gamla lösenord, sedan ditt nya lösenord och bekräfta.