Nå webmail i Cloudplace

Hantera Office och Outlook

Webmail [VIDEO]

Webmail i Cloudplace kommer du åt på åt via olika adresser beroende på om ert företag har mailen via Office365 eller som en egen mailserver i Cloudplace. Uppgifter om detta kan du få via din IT-ansvarige eller via EPM Datas Service Desk. Adressen till webmail är:

Office365: https://outlook.office365.com/owa
Cloudplace: https://webmail.cloudplace.se/owa

Användarnamn är alltid din primära e-postadress och lösenord är det samma som till tjänsten Cloudplace/Workplace/Workplace Cloud.