Det har visat sig vara svårt att garantera att all data i SharePoint och Teams inkluderas i vår automatiserade backup. Orsaken är att användare själva har möjlighet att skapa sajter i SharePoint och Teams. Det gör att det används tecken som inte får förekomma eller fil- och katalognamn som innehåller för många tecken. Hittills har vi hanterat detta manuellt, men det innebär också att tjänsten i sin nuvarande form inte uppfyller de höga krav vi har på våra tjänster. 

Förändringen av tjänsten innebär att vi kan garantera och ta ansvar för säkerhetskopiering av e-postlådor och One drive, samt de delar av SharePoint och Teams som är möjliga inom ramarna för tjänsten. 

Ni som använder tjänsten kommer att bli kontaktade av er kundansvarige och få möjlighet att säga upp eller acceptera tjänstens nya villkor.