EPM Data byter per den 1 juni adress för fakturor. Ny adress är

EPM Data AB
Kund-id FSX1106
FE 301
105 69 Stockholm

Det går även bra att skicka fakturor per e-post till faktura@epm.se. Endast en faktura per pdf.